Kutatás - fejlesztés

1 A Kutatás - fejlesztés fogalma:

A kutatás-fejlesztés (K+F) magában foglalja az ismeretanyag növelése érdekében végzett kreatív munkát, valamint a létrejövő ismeretanyag új alkalmazások kidolgozásához történő felhasználását.

A K+F keretében három fajta tudományos tevékenységet különböztetünk meg:

- alapkutatás
- alkalmazott kutatás
- kísérleti fejlesztés

Cégünk megalapítása óta foglalkozik 1kutatás-fejlesztési tevékenységgel.

Ez a terület mindig meghatározó eszköze volt fejlődésünknek. Ahogyan azt a küldetésünkben is megfogalmaztuk:

"... megoldások létrehozásán fáradozunk ..."

/ANT Kft. Küldetés/            

Így cégünk hozta létre az első hazai vírusdetektáló és megsemmisítő rendszert, illetve a WinTer® biztonságos távoli terminálkapcsolati rendszert is.

2alapkutatás

Az alapkutatás olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése (tudásbővítés) a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről.
A tiszta alapkutatást bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül folytatják, míg a célzott alapkutatással szemben elvárás, hogy az eredményezett nagyobb tudás alkalmas legyen már felismert vagy a jövőben várhatóan felmerülő problémák megoldására.
Sok esetben a kutatás végeredményének nincs közvetlen vagy azonnali üzleti haszna, hosszú távon azonban számos terméknek és alkalmazott kutatásnak az alapja.

Az elmúlt húszegynéhány évben több száz "ötletünk" került górcső alá, melyek közül jó néhányat mélyebb kutatás is követett, amit a tudomány 2alapkutatásként definiál.

 

Alapkutatásaink közül jó néhány került 3kísérleti fejlesztési fázisba, melyek eredményei alapot teremtettek ahhoz, hogy eldönthessük, az adott ötlet életképes avagy sem.

3kísérleti fejlesztés

A kísérleti fejlesztés tudományos-műszaki ismeretek és gyakorlati tapasztalatok hasznosítása új vagy lényegesen továbbfejlesztett termékek, szolgáltatások, eszközök, módszerek és eljárások létrehozása érdekében, azaz az alkalmazott kutatás eredményeinek felhasználása, ipari kutatás esetén tervekbe foglalása és kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípus elkészítése.

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy elképzeléseink több, mint 10 százaléka bizonyult alkalmasnak arra, hogy piaci termékké fejlesszük, így pusztán erőforrásaink szabhatnak határt új termékeink/megoldásaink megvalósításának.

Köszönhető mindez a cégben megtalálható innovatív műszaki műhelynek, mely ugyanakkor - értékesítésben jártas - tanácsadói csapatunk iránymutatásainak és piacfelmérésének köszönhetően elég jó közelítést ad a piaci igényekről.

 

4alkalmazott kutatás

Az alkalmazott kutatás új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelentős javulást eredményezzen a már meglévő termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban. Magában foglalja az ipari kutatáshoz szükséges komplex rendszerek összetevőinek létrehozását is, kivéve a kereskedelmileg felhasználható prototípusokat.
Az alkalmazott kutatás eltérően az alapkutatástól, a gyakorlat által konkrétan feltett kérdésekre keresi a választ.

Nem csoda hát, hogy kísérleti fejlesztéseinket követő 4alkalmazott kutatásaink szinte mindegyike pozitív fogadtatásban részesült a piacon.

 

Ezeken a sikereken felbuzdulva, valamint belső örökös kiváncsiságunknak és innovatív hozzáállásunknak köszönhetően a terület folyamatosan a tevékenységünk középpontjában van.

Ennek köszönhető, hogy jelenleg is jelentős kutatás-fejlesztési projektjeink vannak folyamatban az ipar széles spektrumában.

Bár e munkák a gazdaság több területét érintik, elmondhatjuk, hogy minden K+F projektünkben fontos szerepet tölt be cégünk fő tevékenysége az informatika.

Hála az Európai Unió (NFT, ÚSZT), valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) pályázatainak, több projektünk támogatásban is részesült.

Aki ezzel a területtel foglalkozik tudja, hogy nem elég a jó ötlet és a jó piaci felmérés, fontos tényező az idő is. Mert a mai rohanó világunkban igen fontos szerepe van annak is, hogy a kitalált ötlet után a termék időben megvalósuljon. Ez a gyors innováció ugyanis az, ami piaci előnyt biztosíthat.

Ezt a tényt mi is tudjuk, így a fejlesztéseink gyors és minőségi kivitelezéséhez stratégiai megállapodásokat kötöttünk több a tudomány terén közismert kutató intézménnyel:

Fő partnereink a területen:

 MTA SZTAKI
 Magyar Tudományos Akadámia
 Számítástechnikai és
 Automatizálási Kutató Intézet

 

 Óbudai Egyetem

 Szegedi Tudományegyetem

 Budapesti Műszaki és
 Gazdaságtudományi Egyetem
 Innocenter
 Innovációs Központ Közhasznú
 Nonprofit Kft.
 BME Viking
 Villamosmérnöki és Informatikai
 Kutató-Fejlesztő Nonprofit Zrt.

 Néhány főbb kutatás-fejlesztési projektjeink:

  • IT biztonsági fejlesztések

WebAccessControl kifejlesztése

 

 

  • Lézer technológiára épülő fejlesztések

 

Lézer technológiájú kristály bontási eszköz fejlesztése

Eljárás mélységi geotermikus- és köolajipari szűrőrendszer in-situ, mélyfúrásban történő kialakítására innovatív lézeres optikai technológiával

 

  •  Cloud technológia

Cloud akkreditációs eljárások és központ kifejlesztése

                                                                                                                                                                                                    
  •  Hely- és helyzetmeghatározás


Mobilpanel fejlesztése helymeghatározó technológiák igénybevételével

                                                                                                                                                                                                                                     
  • Egészségügy


Mintakeresési eljárás és adatelemzési módszertan fejlesztése különböző diagnosztikai rendszerek által gyűjtött adatok együttes kezelésével 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

  • Tengeri kutatások

 

Tengervízzel működő környezetbarát energiacella előállítása

                                                                                                                                                 

 

Tartalomátvétel

©2023 ANT Kft. | Minden jog fenntartva | Utolsó módosítás: 2022