NetApp storage

 A NetApp storage-ok a világ talán leginnovatívabb adattároló termékei közé tartoznak.


A NetApp termékkínálatában szereplő megoldások funkcionalitásukat tekintve az alábbiak szerint kategorizálhatók:
·         Belépő szintű háttértárolók
·         Elsődleges háttértárolók
·         Virtualizációs megoldások
·         Virtuális szalagos könyvtárak (VTL – Virtual Tape Library)
·         Másodlagos háttértárolók (Near-line storage)
·         Háttértároló gyorsítók

A NetApp tárolókat főként innovatív funkcionalitásai különböztetik meg konkurenseitől; már az alapfunkciók között megtalálhatók olyan képességek, amelyek más tárolórendszerek esetén komoly felárral vagy egyáltalán nem érhetők el.

 

Alapvető funkciók

 Funkció
 Előnye, képességei
 Pillanatfelvétel, állapot-rögzítés (csak olvasható).
 FlexVol®, Storage Pooling, Thin Provisioning
 A szabad tárterület megosztható, virtuálisan túlallokálható,  összevonható.
 Két diszk kiesése ellen is véd – tömb újraépítés közben  különösen  hasznos.
 FlexShare
 Eltérő terhelésű rendszerekhez garantált I/O prioritások  rendelhetőek - QoS.
 SAN protokollok
 FCP és iSCSI elérés.
 NAS protokollok
 NFS és CIFS elérés.
 Blokk-szintű adat-deduplikálás a leghatékonyabb tárhely  megtakarítás, akár éles elsődleges rendszereken is.
 SyncMirror
 Teljes diszkpolcok tükrözése kontrollerek között - plusz védelmet  biztosít a RAID DP tömb szintű védelmen felül.
 FilerView, Operations Manager, System  Manager,  Virtual Storage Console
 Admisztrációs eszközök parancssortól a webes felületen át az  alap  Windows konzolig, vagy a speciális tárolófelügyeleti  célszoftverig.

 

Lokális mentést/helyreállítást támogató funkciók

 Funkció
 Előnye, képességei
 SnapRestore®
 Egy korábbi Snapshot™ szerinti állapotba állít vissza egy teljes  adathalmazt: NAS esetében kötetet (volume), SAN esetében  virtuális diszket (LUN).
 SnapVault® Primary
 Lehetővé teszi a NetApp kötetek replikálását egy SnapVault  Secondary NetApp célrendszerre. A SnapVault használatával  jelentősen takarékoskodni lehet a tárterülettel, hiszen a rendszer  teljes biztonsági mentések esetén is csak a módosított diszk  blokkokat küldi tovább.
 Provisioning Manager
 NAS és SAN környezetben a tárkapacitás automatikus,  szabályalapú lefoglalását lehetővé tevő szoftver. Adathalmazokat  és tároló erőforrás-halmazokat lehet definiálni, amelyek a  szabályokban felhasználhatók.

 A SnapRestore® segítségével nagyon gyorsan visszaállíthatók a teljes kötetek korábbi állapotai (azonnali visszaállítás), ami rendkívül hasznos például szoftverek és adatbázisok különböző verzióinak tesztelésekor. Az azonnali visszaállítás lehetősége miatt magas szolgáltatási szintek (SLA) eléréséhez rendkívül hasznos funkció.

A tárkapacitás kiosztás optimalizálását segíti a Provisioning Manager. Használatával a felhasználók a szabályok alapján központilag és automatikusan kapnak tárterületet. Ezzel az összetevővel a központosított automatizálás miatt adatközpont-szintű eljárások vezethetők be éles környezetben. Ez jobb hatékonysághoz és alacsonyabb hibaszámhoz vezet.

A SnapVault® Primary összetevő az alapja egy másodlagos NetApp tárolórendszerre irányuló diszkről diszkre történő mentésnek.

 

Disaster Recovery site kialakítását támogató funkciók

Funkció
Előnye, képességei
 SnapMirror®
 Lehetővé teszi a NetApp tárolók közötti automatizált különbözeti  adat replikációt szinkron vagy aszinkron módon (és eleve  tömörítve)
 SnapVault® Secondary
 Lehetővé teszi a NetApp SnapVault Primary forrás  rendszereken  lévő kötetek Qtree-ken alapuló replikálását. A  SnapVault technika  célrendszere. Az ingyenes OSSV (Open  Systems SnapVault)  kiegészítéssel bármilyen tárolón futó  Windows, Linux, UNIX  szerverekről is képes replikációt  fogadni!
 Protection Manager
 Mentési és replikálási ütemezések készítése, felügyelete.  Segítségével a SnapVault cél-rendszerről egyenként is vissza  lehet állítani a fájlokat.

 A SnapMirror® license-szel egy másik Netapp célrendszerre készíthető olvasható másolat. A funkció rendkívül könnyen kezelhető és akár egyszerre mindkét irányban működik a telephelyek között. Mivel a replikáció során csak a megváltozott blokkok kerülnek átvitelre (akár tömörítve is), még kisebb sávszélességek esetén is hatékonyan működik. Mivel a replikáció mindkét irányban működik, (és amennyiben az elsődleges telephelyen az adatok nem semmisültek meg) a secondary site-ra való átállás utáni visszaállásnál is csak a különbözetet kell átvinnie a rendszernek, ezáltal az átállás-visszaállás esetén is gyorsabb helyreállítást tesz lehetővé a rendszerek számára.

A SnapVault® a NetApp rendszerekbe integrált, diszkről-diszkre történő mentő/archiváló megoldás. A SnapVault® Secondary license aktiválja a SnapVault® szoftvert a célrendszeren. A SnapVault® Secondary célrendszer képes fogadni számos (forrás) rendszer SnapVault mentéseit.
Más tárolórendszerre kötött, vagy kizárólag belső HDD-vel rendelkező szerverek tartalmát az OSSV szoftverekkel lehet bereplikálni LAN vagy WAN hálózaton a megfelelően felkészített NetApp tárolóra. Az OSSV 2010. augusztus óta ingyenes, csak a szükséges licensz számot (szerver szám és platform – pl. Windows, Linux) kell megadni.
 
A Protection Manager központilag és skálázhatóan kezeli a SnapMirror és a SnapVault szoftvereket. A szabályközpontú konfigurálás csökkenti a lehetséges hibaforrásokat, kevesebb kézi beavatkozás szükséges. A program használatával a mentés/archiválás különösebb szakértelem nélkül kezelhető. Többlet tulajdonság a központi monitorozás lehetősége: váratlan események bekövetkeztekor riasztásokat generál, és megoldási javaslatokat is ad.

 

Alkalmazás-specifikus funkciók

Funkció
Előnye, képességei
 SnapManager® for …
 Lehetővé teszi NetApp tárolók host alapú adatmenedzselését  adatbázisok és üzleti alkalmazások esetén: MS SQL, MS  Exchange, Sharepoint, ORACLE, SAP modulokkal
 SnapManager for Virtual Infrastructure
 Lehetővé teszi NetApp tárolók host alapú adatmenedzselését  VMware ESX illetve MS Hyper-V szerverek esetén. Leegyszerűsíti  a Snapshot™ készítést a virtuális szerverekről. Automatizálja a  hibamentes adatvisszaállításokat és alkalmazás-specifikus  katasztrófavédelmet biztosít VMware és Hyper-V környezetben.
 Single Mailbox Recovery
 A postafiókok vagy azok tartalma egyenként visszaállítható egy  Snapshot™-ból (< 1500 postafiók esetén)
 SnapDrive for Windows, UNIX
 Host oldali NetApp segédprogram Windows, UNIX és Linux  szerverekhez. Leegyszerűsíti a fájlrendszer-konzisztens  Snapshot™ másolatok létrehozását, automatizálja a teljes LUN-ok  hibamentes visszaállítását
 Device Specific Module (DSM)
 ONTAP modul a Windows MPIO-hoz (Fibre Channel Multipath).  Redundáns elérési utak használatával véd a meghibásodások  ellen, SAN környezetben

 A fenti funkciók olyan éles alkalmazások számára, mint a Microsoft Exchange, a Microsoft SQL, a Microsoft Share Point, a VMware ESX, a Microsoft Hyper-V, az Oracle vagy az SAP mentési, visszaállítási és klónozási folyamatainak konszolidálásához és automatizálásához nyújtanak hatékony segítséget.

Minden SnapManager® szoftver beépül az alkalmazásba, és mivel belső adatbázis-mechanizmusokat használ, segítségével konzisztens alkalmazás, illetve adatbázis mentés valósítható meg. A SnapManager alkalmazásával csökken az adatbázisok, valamint a kritikus alkalmazások környezeteinek bonyolultsága.
Az alkalmazásgazdák így saját maguk végezhetik a mentéseket, visszaállításokat és klónozásokat.
 
SnapManager® for VI (Virtual Infrastructure) szoftver automatizált megoldást kínál VMware vagy Microsoft környezetben a virtuális gépek mentéséhez és visszaállításához.
 
A NetApp Snapshot™ technológiával készült mentések a szokásos rendszerekhez képest sokkal kevesebb helyet foglalnak el a diszken. A SnapManager mentési és visszaállítási műveletei a virtuális környezetek és alkalmazások teljesítményét egyáltalán nem korlátozzák. Az adatok deduplikálásával jelentősen csökken a virtuális gépekhez szükséges tárkapacitás. Így csökkennek a költségek és nő az adatkezelés hatékonysága.
 
Az MS Exchange esetén a postafiókok egyenkénti helyreállítása (Single Mailbox Recovery) funkció akár 1500 postafiókig is alkalmazható.
 
 

 High-end funkciók  

Funkció
Előnye, képességei
 FlexClone®
 Nagyon gyorsan létrehozhatók LUN és volume klónok, kevesebb  tárterületet használva. Gyors teszteket lehet végrehajtani,  kevesebb tárkapacitással.
 MultiStore®
 Számos „virtuális” NetApp tárolórendszer hozható létre egy fizikai  tárolórendszeren. Pl Különböző Active Directory tartományokban  lévő fájlszervereket lehet megbízhatóan konszolidálni egy NetApp  tárolórendszerre.
 SnapLock®
 Az alkalmazások strukturált adatait változtatás védelemmel látja el  a köteten belül, így biztosítva a diszk alapú WORM tárolást.  Adatarchiválás szempontjából megfelel a törvényi előírásoknak.

  A FlexClone® segítségével könnyen és gyorsan létrehozhatók például az éles környezet adataira alapuló tesztkörnyezetek. Az így létrehozott „másolatok” elenyésző többlethelyet foglalnak. A Flexclone mellé ingyenesen letölthető RapidClone utility segítségével virtuális környezetben másodpercek alatt VM-ek százait hozhatjuk létre.

A MultiStore® szoftverrel particionálhatók a fizikai NetApp rendszerek, biztos és egyszerű alapot képezve a tárolók és szerverek konszolidálásához. Segítségével például megoldható, hogy egy fizikai filert, különböző domain-ekbe léptessünk be.

A SnapLock használatával vállalati szinten a különböző üzleti igények minden adattípusa számára egyetlen platformon képes biztosítani, az adatok hosszú távú rendelkezésre állását. Az utólagosan nem módosítható WORM (Write Once, Read More - egyszer írható, többször olvasható) diszkeken alapuló archiválás az adatok megőrzésére vonatkozó legszigorúbb törvényi előírásoknak is megfelel.

Tartalomátvétel

©2023 ANT Kft. | Minden jog fenntartva | Utolsó módosítás: 2022