MTA Wigner FK

A MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet - korábbi nevén: KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet (RMKI) - részére NetApp FAS2020A storage-ot szállítottunk. Az intézet magas adatbiztonsági szintet megkövetelő adatállományainak tárolására ez az eszköz szolgál, amelyet a vásárlás után még újabb 1 TB-os HDD-kkel megtöltött shelffel bővítettek. Az eszköz választás sikerét igazolja, hogy a 10G-s sebességnövekedés eléréséhez szintén NetApp storage-ra építi az intézet az adattárolási tevékenységét.

Tartalomátvétel

©2023 ANT Kft. | Minden jog fenntartva | Utolsó módosítás: 2022